EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Paraleptophlebia/g 

f: -

g: Paraleptophlebia Lestage 1917: 340, typus Ephemera cincta Retzius 1783 (design. Lestage 1924b: 42)


Paraleptophlebia/g1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

 

 

 

 

 

 

 

pm.Paraleptophlebia/g1

 

Leptophlebia/fg3

 

 

 

 

 

 

 


genus Paraleptophlebia

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Lestage 1917: 340

Paraleptophlebia gen.n.

 

Baetidae-Leptophlebiinae

 

Lestage 1919

Paraleptophlebia  

 

Baetidae-Leptophlebiinae

 

Ulmer 1920:97144*

Paraleptophlebia

 

Leptophlebiidae

 

Lestage 1924b: 42

typus

Paraleptophlebia

 

 

 

Lestage 1929:126-130*

Paraleptophlebia

 

 

Ide 1930

 

syn. Leptophlebia syn.n.

 

 

 

Gordon 1933

 

syn. Leptophlebia 

 

 

 

Spieth 1933

 

syn. Leptophlebia 

 

 

 

Traver 1934

 

Paraleptophlebia

 

 

 

Needham & Traver & Hsu 1935

Paraleptophlebia

 

Baetidae-Leptophlebiinae

 

Edmunds & Traver 1954

 

Paraleptophlebia

 

Leptophlebiidae=Leptophlebiinae

 

Demoulin 1970

 

Paraleptophlebia

= Oligophlebia syn.n.

 

 

Jacob 1974

 

syn. Leptophlebia

 

 

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

Paraleptophlebia

 

Leptophlebiidae

 

Peters 1980

 

Paraleptophlebia

 

Leptophlebiidae-Leptophlebiinae

 

Studemann & Landolt & 
Sartori & Hefti & Tomka 1992

Paraleptophlebia

 

Leptophlebiidae

 

Tiunova & Kluge 2016

Paraleptophlebia

Neoleptophlebia

 

 

Righetti 2020:109-122.

Paraleptophlebia

 

 

 

 

 

Paraleptophlebia

 

 

 

 

pm.Paraleptophlebia/g1    

 

 

 

 

 

 

 


subgenus Paraleptophlebia

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Jacob 1974

 

subgen. Paraleptophlebia

 

Leptophlebia

 

Kluge 1997:233-235

subgen. Paraleptophlebia

Neoleptophlebia

Leptophlebia

 

Kluge 1997:176-220

subgen. Paraleptophlebia

Neoleptophlebia

Leptophlebia

 

 

 

subgen. Paraleptophlebia

 

 

 

 

pm.Paraleptophlebia/g1    

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Paraleptophlebia & Leptophlebia (Paraleptophlebia)

adoptiva McDunnough 1929 [Leptophlebia] in Neoleptophlebia

altana Kilgore & Allen 1973 [Paraleptophlebia]  

aquilinea Harper & Harper 1986 [Paraleptophlebia]   in Neoleptophlebia

assimilis Banks 1914 [Leptophlebia]   in Neoleptophlebia

associata McDunnough 1924 [Leptophlebia]  

bicornuta McDunough 1926 [Leptophlebia]  

bradleyi Needham 1932 [Leptophlebia] in Leptophlebia s.str.

brunneipennis McDunnough 1924 [Leptophlebia] in Neoleptophlebia

cachea Day 1954 [Paraleptophlebia]  

calcarica Rowbotham [Robotham] & Allen 1989 [Paraleptophlebia]  

californica Traver 1934 [Paraleptophlebia]  

calliarcys Demoulin 1965 [Oligophlebia] typus nominis Oligophlebia  

castaneus Pictet 1843 [Potamanthus]  

chocolata Imanishi 1937 [Paraleptophlebia] typus nominis Neoleptophlebia  

cincta Retzius 1783 [Ephemera  typus nominis Paraleptophlebia 

clara McDunnough 1933 [Leptophlebia]  

compar Traver 1934 [Paraleptophlebia]  

cothurnata Tshernova 1952 [Paraleptophlebia] in Neoleptophlebia

curvata Ulmer 1927 [Paraleptophlebia]  

debilis Walker 1853 [Baetis]  

electra Kluge 1993 [Leptophlebia (Paraleptophlebia)]  

erratica Kang & Yang 1994 [Paraleptophlebia] in Neoleptophlebia

falcula Traver 1934 [Paraleptophlebia 

georgiana Traver 1934 [Paraleptophlebia]   in Neoleptophlebia

gregalis Eaton 1884 [Leptophlebia]  

guttata McDunnough 1924 [Leptophlebia 

helena Day 1952 [Paraleptophlebia]

helvipes Stephens 1835 [Ephemera]

heteronea McDunnough 1924 [Leptophlebia] in Neoleptophlebia

invalida McDnnough 1926 [Leptophlebia]  

japonicus Matsumura 1931 [Baetis in Neoleptophlebia

jeanae Berner 1955 [Paraleptophlebia]  

jenseni McCafferty & Kondratieff 1999 [Paraleptophlebia] in Neoleptophlebia

kirchneri Kondratieff & Durfee 1994 [Paraleptophlebia] in Neoleptophlebia

kunashirica Tiunova 2017 [Paraleptophlebia]

lacustris Ikonomov 1962 [Paraleptophlebia]  

longiceps Demoulin 1965 [Oligophlebia]  

longilobata Tshernova 1928 [Leptophlebia (Paraleptophlebia)]  

lunata Tshernova 1952 [Paraleptophlebia]

macedonica Ikonomov [Paraleptophlebia submarginata] nomen nudum

magica Zhou & Zheng 2003 [Paraleptophlebia]

memorialis Eaton 1884 [Leptophlebia] syn.obj. pallipes [Leptophlebia] in Neoleptophlebia

moerens McDunnough 1924 [Leptophlebia]  

mollis Eaton 1871 [Leptophlebia in Neoleptophlebia

ontario McDunnough 1926 [Leptophlebia]

packii Needham 1927 [Leptophlebia]  

pallipes Hagen 1873 [Leptophlebia] in Neoleptophlebia

placeri Mayo 1939 [Paraleptophlebia]  

placita Bengtsson 1917  [Leptophlebia]  

praepedita Eaton 1884 [Leptophlebia]  

priscus Pictet & Hagen 1856 [Potamanthus]  

quisquilia Day 1952 [Paraleptophlebia]  

reticulata Burmeister 1839 [Baetis]  

rufivenosa Eaton 1884 [Leptophlebia]  

ruffoi Biancheri 1956 [Paraleptophlebia]  

sculleni Traver 1934 [Paraleptophlebia]  

separata Ulmer 1920 [Leptophlebia]  

spina Kang & Yang 1994 [Paraleptophlebia] in Neoleptophlebia

spinosa Ueno 1931 [Paraleptophlebia] in Neoleptophlebia

sticta Burks 1953 [Paraleptophlebia]  

strandii Eaton 1901 [Leptophlebia]  

strigula McDunnough 1932 [Leptophlebia]

submarginata Stephens 1835 [Ephemera]  

swannanoa Traver 1932 [Leptophlebia]   in Neoleptophlebia

temporalis McDunough 1926 [Leptophlebia]   in Neoleptophlebia

traverae McCafferty & Kondratieff 1999 [Paraleptophlebia]   in Neoleptophlebia

tumida Bengtsson 1930 [Paraleptophlebia]  

vaciva Eaton 1884 [Leptophlebia] in Neoleptophlebia

vladivostokica Kluge 1982 [Paraleptophlebia  in Neoleptophlebia

volitans McDunnough 1924 [Leptophlebia]

werneri Ulmer 1920 [Paraleptophlebia]  

westoni Imanishi 1937 [Paraleptophlebia]

zayante Day 1952  [Paraleptophlebia]


Paraleptophlebia spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

Lestage 1917

larvula

Paraleptophlebia sp.

 

 

Lestage 1919

 

Paraleptophlebia sp.

 

Habroleptoides sp.

Imanishi 1940*

Paraleptophlebia na

 

 

-"-

Paraleptophlebia nb

 

 

Zhadin 1940

Kolskiy penins.

Paraleptophlebia sp.

 

 

Spieth 1943

Surinam

Paraleptophlebia sp.

 

 

Tshernova 1947

r.Pechora

Paraleptophlebia sp.

 

 

Tshrnova 1952

Far-East.Russia

Paraleptophlebia sp.

 

 

Kapur & Kripalani 1961

N-W.Himalaya

Paraleptophlebia sp.

 

 

Gose 1962

Japan

Paraleptophlebia sp.PA

 

 

-"-

Japan

Paraleptophlebia sp.na

= Paraleptophlebia na: Imanishi 1940

 

Machel 1969

Poland

Paraleptophlebia sp.

 

 

Kasymov 1972

Caucasush

Paraleptophlebia sp.

 

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

Alaska

Paraleptophlebia sp.

 

 

-"-

Idaho 295

Paraleptophlebia sp.

 

 

Dakk & El Agbani 1983

 

Paraleptophlebia sp.

 

cincta [Ephemera

Rempel & Carter 1986

USA

Paraleptophlebia sp.

 

 

Zhang 1989

Paraleptophlebia sp.

 

 

Hayashi & Nakano 2007

Japan

Paraleptophlebia sp.

 

 

Ishiwata & Fujitani & Shimura 2013

Japan

Paraleptophlebia sp.