EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

assimilis Banks 1914 [Leptophlebia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Banks 1914*

 N.Carolina

Leptophlebia assimilis sp.n.

 

Ulmer 1920:97-144*

-

Leptophlebia assimilis

 

Needham & Traver & Hsu 1935

Paraleptophlebia assimilis comb.n.

 

Berner 1975

ref.

Paraleptophlebia assimilis

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib.

Paraleptophlebia assimilis

 

Berner 1977

distrib.

Paraleptophlebia assimilis

 

Huryn & Wallace 1987*

Paraleptophlebia assimilis

 

Randolf & McCafferty 1996*

Paraleptophlebia assimilis

 

Pescador & Lenat & Hubbard 1999*

Carolina

Paraleptophlebia assimilis

 

Parker & Flint & Jacobus & Kondratieff & McCafferty & Morse 2007

Gr.SmokyMt.NP

Paraleptophlebia assimilis

 

Tiunova & Kluge 2016 

Neoleptophlebia assimilis comb.n.

 

Morse & McCafferty & Stark & Jacobus 2017

s-e.USA

Paraleptophlebia assimilis

 

 

 

Paraleptophlebia assimilis

 

 

in pm.Neoleptophleia/g1