EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

memorialis Eaton 1884 [Leptophlebia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Eaton 1883-1888 (1884)

Nevada

Leptophlebia memorialis nom.n.

= Leptophlebia pallipes Hagen 1873 
(non Palingenia pallipes Walker 1853)

 

 

Paraleptophlebia memorialis comb.n.

 

Kimmins 1960

typus

Paraleptophlebia memorialis

 

Edmunds 1962

 

Paraleptophlebia memorialis

 

Klgore & Allen 1973

Paraleptophlebia memorialis

 

Scudder 1975*

Brit.Columbia

Paraleptophlebia memorialis

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib. 292

Paraleptophlebia memorialis

 

Harper & Harper 1986

 

Paraleptophlebia memorialis

 

Allen & Murvosh 1987*

Arizona

Paraleptophlebia memorialis

 

McCafferty & Lugo-Ortiz 1996:133-145.

Mexico

Paraleptophlebia memorialis

 

McCafferty & Lugo-Ortiz 
& Jacobi 1997

N'Mexico

Paraleptophlebia memorialis

 

McCafferty & Kondratieff 1999*

S.Dakota

Paraleptophlebia memorialis

 

Tiunova & Kluge 2016 

Neoleptophlebia memorialis comb.n.

 

 

 

Paraleptophlebia memorialis

 

 

pm.Neoleptophleia/g(1)