EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

bradleyi Needham 1932 [Leptophlebia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Needham 1932*

USA:Georgia

Leptophlebia bradleyi sp.n.

 

Needham & Traver & Hsu 1935

Paraleptophlebia bradleyi comb.n.

 

Berner 1950

 

Leptophlebia bradleyi

 

Berner 1958

 

Leptophlebia bradleyi

 

Schneider 1962

Paraleptophlebia bradleyi

 

Berner 1975

Leptophlebia bradleyi

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib.

Paraleptophlebia bradleyi

 

Berner 1977

distrib.

Leptophlebia bradleyi

 

Jones 1977

 

Leptophlebia bradleyi

 

Kondratieff & Woshell 1981

 

Leptophlebia bradleyi

 

Henry & Kondratieff 1982

distrib.

Leptophlebia bradleyi

 

Henry 1986*

Texas

Leptophlebia bradleyi

 

Kondratieff & Harris 1986

Alabama

Leptophlebia bradleyi

 

Berner & Pescador 1988

Leptophlebia bradleyi

Baumgardner & Kennedy & Henry 1997*

Texas

Leptophlebia bradleyi

 

McCafferty & Lugo-Ortiz & Jacobi 1997

N'Mexico

Leptophlebia bradleyi

 

Pescador & Lenat & Hubbard 1999*

Carolina

Leptophlebia bradleyi

 

Pescador & Richard 2004

Leptophlebia bradleyi

 

O'Donnell & Jockusch 2008*

DNA

Leptophlebia bradleyi

 

Morse & McCafferty & Stark & Jacobus 2017

s-e.USA

Leptophlebia bradleyi

 

 

 

Leptophlebia bradleyi

 

 

in Leptophlebia/fg4