EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

praepedita Eaton 1884 [Leptophlebia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Eaton 1883-1888 (1884)

Mass.

(?)Leptophlebia praepedita sp.n.

 

Needham 1905*

Leptophlebia praepedita ?

 

Banks 1907:1-53

ref.

Leptophlebia praepedita

 

Morgan 1911*

Leptophlebia praepedita

 

Clemens 1915:113-128

 

Leptophlebia (?) praepedita

 

Morrison 1919

Leptophlebia praepedita

 

Ulmer 1920:97-144*

-

Leptophlebia praepedita

 

McDunough 1925

 

Leptophlebia praepedita

 

Ide 1930

Ontario

Leptophlebia praepedita

 

Gordon 1933*

Leptophlebia praepedita

 

Needham & Traver & Hsu 1935

Paraleptophlebia praepedita comb.n.

 

Spieth 1941*

lectotyp.d.

Paraleptophlebia praepedita

 

Burks 1953

Paraleptophlebia praepedita

 

Kimmins 1960

typus

Paraleptophlebia praepedita

 

Kimmins 1971

typus

-

 

Boerger & Clifford 1975

emergence

Paraleptophlebia praepedita

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib. 412

Paraleptophlebia praepedita

 

Lehmkuhl 1976:70-81

Paraleptophlebia praepedita

 

Faulkner & Tarter 1977*

W.Virginia

Paraleptophlebia praepedita

 

Harper & Harper 1981

Canada

Paraleptophlebia praepedita

 

Lager & Johnson & McCafferty 1982*

Minnesota

Paraleptophlebia praepedita

 

Harris & Kondratieff & Stark 1996

Alabama

Paraleptophlebia praepedita

 

Sarver & Kondratieff 1997

Missouri

Paraleptophlebia praepedita

 

Jacobus & McCafferty 2001:47-80*

New York

Paraleptophlebia praepedita

 

Jacobus & McCafferty 2001:367-371*

Canada

Paraleptophlebia praepedita

 

Zhou & Jacobus & DeWalt & Adamowicz & Hebert 2010

DNA barcode

Paraleptophlebia praepedita

 

Garlick & Kondratieff & Jacobus 2012

USA

Paraleptophlebia praepedita

 

Morse & McCafferty & Stark & Jacobus 2017

s-e.USA

Paraleptophlebia praepedita

 

Paraleptophlebia praepedita

 

 

in Paraleptophlebia/g1