EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

invalida McDnnough 1926 [Leptophlebia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

McDnnough 1926:296-303

 Canada

Leptophlebia invalida sp.n.

 

Needham & Traver & Hsu 1935

Paraleptophlebia invalida comb.n.

 

Day 1954

 

syn. Paraleptophlebia gregalis syn.n.

 

 

syn. gregalis [Leptophlebia]

in Paraleptophlebia/g1