EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

gregalis Eaton 1884 [Leptophlebia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Eaton 1883-1888 (1884)

Oregon

Leptophlebia gregalis sp.n.

 

Banks 1907:1-53

ref.

Leptophlebia gregalis

 

Ulmer 1920:97-144*

-

Leptophlebia gregalis

 

McDunnough 1924

 

Leptophlebia gregalis

! Needham & Traver & Hsu 1935

McDunnough 1926

 

Leptophlebia gregalis

 

Needham & Traver & Hsu 1935

Paraleptophlebia gregalis comb.n.

sensu McDunnough 1924 
= Paraleptophlebia clara

Spieth 1941*

lectotyp.d.

Paraleptophlebia gregalis

 

Day 1954

 

Paraleptophlebia gregalis

= Paraleptophlebia invalida syn.n.

Day 1956

Paraleptophlebia gregalis

 

Allen & Edmunds 1956*

Oregon 

Paraleptophlebia gregalis

 

Edmunds & Allen 1957*

-

Paraleptophlebia gregalis

= invalida

Kimmins 1960

typus

Paraleptophlebia gregalis

 

Kimmins 1971

typus

-

 

Lehmkuhl & Anderson 1971*

Paraleptophlebia gregalis

= Paraleptophlebia sculleni syn.n.

Scudder 1975*

Brit.Columbia

Paraleptophlebia gregalis

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib.

Paraleptophlebia gregalis

= Paraleptophlebia invalida

= Paraleptophlebia sculleni

Harper & Harper 1986*

Paraleptophlebia gregalis

 

Mattingly 1987

feeding

Paraleptophlebia gregalis

 

 

 

Paraleptophlebia gregalis

 

 

in Paraleptophlebia/g1