EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

westoni Imanishi 1937 [Paraleptophlebia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Imanishi 1937:330-339:VIII

Japan

Paraleptophlebia westoni sp.n.

 

Gose 1979-1981(1980)*

Paraleptophlebia westoni

 

Gose 1985

Paraleptophlebia westoni

 

Takemon 1990

Kyoto

Paraleptophlebia westoni

 

Ishiwata 2000*

Paraleptophlebia westoni

 

O'Donnell & Jockusch 2008*

DNA

Paraleptophlebia westoni

 

Ishiwata & Fujitani & Shimura 2013

Paraleptophlebia westoni

 

Tiunova 2017

Far-East.Russia

Paraleptophlebia westoni

 

 

 

Paraleptophlebia westoni

 

 

in Paraleptophlebia/g1