EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

minutus Tshernova 1952 [Brachycercus

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Tshernova 1952

Far-East.Russia

Brachycercus minutus sp.n.

 

Keffermuller 1960*

Brachycercus minutus

 

Kazlauskas 1962

 

Eurycaenis minutus comb.n.

 

Kljutschareva 1963 *

r.Amur

Brachycercus minutus

 

Tshernova 1964

Brachycercus minutus

 

Kazlauskas 1964

 

Brachycercus minutus

 

Kazlauskas 1965

 

Brachycercus minutus

 

Woicik 1966

 

Brachycercus minutus

 

Illies 1967

 

Brachycercus minutus

 

Rusev 1968

 

Brachycercus minutus

 

Rusev 1970

 

Brachycercus minutus

 

Rusev 1971*

Bulgaria

Brachycercus minutus

 

Sowa 1975

Brachycercus minutus

 

Kazlauskas 1977*

Brachycercus minutus

 

Puthz 1978

 

Brachycercus minutus

 

Illies 1978

 

Brachycercus minutus

 

Soldan 1978

 

Brachycercus minutus

 

Bajkova & Varykhanova 1978*

Mongolia

Brachycercus minutus

 

Braasch 1983

Mongolia

Brachycercus minutus

 

Landa & Soldan 1985

distrib.

Brachycercus minutus

 

Tshernova & Kluge & 
Sinitshenkova & Belov 1986*

distrib.

Brachycercus minutus

 

Soldan 1986*

Cercobrachys minutus gen.comb.n.

 

Landa & Soldan 1989*

Cercobrachys minutus

 

Kluge 1991*

lectotyp.d.

Brachycercus minutus

 

Kluge 1995*

typi

Brachycercus minutus

 

Kluge 1997:176-220

 

Brachycercus minutus

 

Kovacs & Ambrus & 
Bankuti & Juhasz 1998*

Hungaria

Brachycercus minutus

 

Bauernfeind & Moog 2000*

Brachycercus minutus

 

Kovacs & Juhasz & Turcsanyi 2001*

Hungaria

Cercobrachys minutus

= Brachycercus harrisella
Juhasz & Turcsanyi & Kovacs & 
Olajos & Turchanyi & Kiss 1998
(non Curtis 1834)

Kovacs & Ambrus 2001*

Hungaria

Cercobrachys minutus

 

Kovacs & Ambrus 2002

Hungaria

Cercobrachys minutus

 

Kovacs & Ambrus & 
Juhasz 2002:169-178*

Hungaria

Cercobrachys minutus

 

Kovacs & Ambrus & Juhasz 2003*

Hungaria

Brachycercus minutus

 

Kovacs & Bauernfeind 2003*

Hungaria

Brachycercus minutus

 

Lecureuil & Chovet 2003

France

Cercobrachys minutus

 

Kluge 2004

Fig.

in Brachycercus/f1=g3

 

Kovacs 2005:101-110*

Hungaria

Brachycercus minutus

 

Kovacs 2006:143-158*

Hungaria

Brachycercus minutus

 

Kovacs 2006:325-331*

Hungaria

Brachycercus minutus

 

Sharapova 2007*

W.Siberia

Brachycercus minutus

 

Sun & McCafferty 2008:1-239*

Cercobrachys minutus

 

Kovacs 2009:73-85*

Hungaria

Brachycercus minutus

 

Kovacs & Ambrus & Juhasz & Olajos & Szilagyi 2008

Lithuania

Cercobrachys minutus

 

Soldan & Enktaivan & 
Godunko 2009:XII.Conf.Eph.

Mongolia

Cercobrachys minutus

 

Kluge 2009:109-134

Mongolia

in Brachycercus/f1=g3

 

Tiunova 2009:XII.Conf.Eph.

Far-East.Russia

Brachycercus minutus

 

Tiunova & Bazova 2010

r.Selenga

Brachycercus minutus

 

Angeli & Salles & Paresque & Molineri & Lima 2016

#

Cercobrachys minutus

 

Chovet & Brulin 2016

France

Cercobrachys minutus

 

 

 

Brachycercus minutus

 

 

 

Cercobrachys minutus

 

--/

in Brachycercus/f1=g3