EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

 Lepismophlebia/g

f: -

g: Lepismophlebia Demoulin 1968c: 7, typus Lepisma platymera Scudder 1890 (design. orig.)


genus Lepismophlebia

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Demoulin 1968c: 7

 

Lepismophlebia gen.n.

 

Leptophlebiidae

 

Hubbard & Savage 1981*

 

Lepismophlebia

 

Leptophlebiidae, subfam. incert.

 

Landa & Soldan 1985

 

Lepismophlebia

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

Carpenter 1992*

 

Lepismophlebia

 

Leptophlebiidae

 

Kluge 2004

 

in Euplectoptera INC.SED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Lepismophlebia

platymera Scudder 1890 [Lepisma]


Lepismophlebia spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

 

 

 sp.