EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

whitingi Webb & McCafferty (in Webb & Sun & McCafferty & Ferris) 2007 [Heptagenia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Webb & Sun & McCafferty 
& Ferris 2007*

DNA
N.America

Heptagenia whitingi Webb & McCafferty sp.n.

 

 

 

Heptagenia whitingi

 

 

in Heptagenia/f8=g7