EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

longicornis Traver 1932 [Ephemerella]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Traver 1932:163-236*

/ N.Carolina

Ephemerella longicornis sp.n.

 

Needham & Traver & Hsu 1935

Ephemerella longicornis

in gr. fuscata

 

Traver 1937*

 

Ephemerella longicornis

in gr. fuscata

 

Edmunds 1959

 

Ephemerella (Drunella) longicornis

 

Allen & Edmunds 1962*

Ephemerella (Drunella) longicornis

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib.

Ephemerella (Drunella) longicornis

 

Berner 1977

distrib.

Ephemerella (Drunella) longicornis

 

Allen 1980:III.Conf.Eph.

 

[Drunella longicornis comb.n.]

 

McCafferty 1996

distrib.

Drunella longicornis

 

Pescador & Lenat & Hubbard 1999*

Carolina

Drunella longicornis

 

Jacobus & McCafferty 2001:47-80*

New York

Drunella longicornis

 

Jacobus & McCafferty 2004*

 

syn. Drunella lata syn.n.

 

Kluge 2004

 

syn. lata [Ephemerella]

in Ephemerella/fg4-Drunella/g1

 

Funk & Sweeney & Jackson 2008*

 

Drunella longicornis

in gr. lata

Drunella lata

Morse & McCafferty & Stark & Jacobus 2017

s-e.USA

Drunella longicornis

 

 

 

Drunella longicornis

 

 

 

Ephemerella (Drunella) longicornis

 

 

in Ephemerella/fg4-Drunella/g1