EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

ishiwatai Gose 1980 [Ephemerella (Ephemerella)]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Gose 1980

Japan

Ephemerella (Ephemerella) ishiwatai sp.n.

 

Ishiwata 1987

 

Ephemerella (Ephemerella) ishiwatai

 

Gose 1985

Ephemerella (Ephemerella) ishiwatai

 

Kobayashi 1986

 

Ephemerella (Ephemerella) ishiwatai

! Ishiwata 2001

Kobayashi & Nishino 1987

Ephemerella (Ephemerella) ishiwatai

 

Gose 1988

Ephemerella (Ephemerella) ishiwatai

 

Ishiwata 1993*

ref.

Ephemerella (Ephemerella) ishiwatai

 

Ishiwata 2000*

Ephemerella ishiwatai

 

Ishiwata 2001*

 

Ephemerella (Ephemerella) ishiwatai

sensu Kobayashi 1986 = Ephemerella notata

Kluge 2004

 

in Ephemerella/fg3 INC.SED.

 

Jacobus & McCafferty 2008:185-274

#

Serratella ishiwatai comb.n.

 

 

Ephemerella (Ephemerella) ishiwatai

 

 

in Ephemerella/fg3...pm.Torleya/g2

 

in Ephemerella/fg3...pm.Torleya/g2