EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

cellulosa Hagen 1862 [Ephemera]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Hagen 1862

.... Bavaria,
JURA.

Ephemera cellulosa sp.n.

 

Weyenbergh 1869

ref.

Ephemera cellulosa 

 

 

 

Ephemera cellulosa 

 

Brauer 1868

 

Dictyoneura cellulosa comb.n.

 

Brauer 1868

 

Dictyoneura cellulosa 

 

Eaton 1871

 

Dictyoneura cellulosa 

 

Scudder 1891

ref.

Ephemera cellulosa 

 

Handlirsch 1906

 

Mesephemera cellulosa comb.n.

 

Carpenter 1932

 

Mesephemera cellulosa - incertae sedis

 

 

 

Mesephemera cellulosa 

 

Demoulin 1954

 

Stenodicranum cellulosa comb.n.

typus nominis Stenodicranum

 

Demoulin 1955*

 

Paedephemera cellulosa comb.n.

 

Demoulin 1967*

typus

Paedephemera cellulosa  

 

 

 

Paedephemera cellulosa  

 

Demoulin 1970

Hexagenites cellulosus comb.n.  

= Paedephemera oppenheimi syn.n.

= Paedephemera multinervosa syn.n.

= Paedephemera mortua syn.n.

= Hexagenites weyenbergri syn.n.

Demoulin 1971*

ala

Hexagenites cellulosus   

 

 

 

Hexagenites cellulosus   

 

Kluge 2004

 

in Hexagenites/fg1