EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig.

z   

bharathidasani Anbalagan (in Anbalagan & Balachandran & Kannan & Dinakaran & Krishnan 2015) [Dudgeodes]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Anbalagan & Balachandran & Kannan & Dinakaran & Krishnan 2015

India

Dudgeodes bharathidasani Anbalagan sp.n.

 

Sivaramakrishnan 2016

India

Dudgeodes bharathidasani

 

Selvakumar & Sivaramakrishnan & Kubendran & Chandra  2018

Dudgeodes bharathidasani

 

 

 

Dudgeodes bharathidasani

 

 

in Teloganodes/f1=g3