EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Leentvaaria/g 

f: -

g: Leentvaaria Demoulin 1966a: 13, typus L. palpalis Demoulin 1966 (design. orig.)


Leentvaaria/g1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 2008

 

Leentvaaria/g(1) = Leentvaaria

= subgen.Leentvaaria

Hermanellognatha = Hermanella/fg2 = gen.Hermanella

 

 

 

 

 

 

 

 

Leentvaaria/g(1) = Leentvaaria

 

Hermanellognatha = Hermanella/fg2

 

 

 

 

 

 

 


genus Leentvaaria

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Demoulin 1966a: 13

Leentvaaria gen.n.

 

 

 

Landa & Soldan 1985

 

 

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

Savage 1987*

geogr.

Leentvaaria

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

Hermanella-lineage

 

Flowers & Dominguez 1991*

 

Leentvaaria

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

Hermanella-complex

 

Dominguez & Hubbard & Peters 1992*

Leentvaaria

 

Leptophlebiidae

 

Dominguez & Ferreira & Nieto 2001*

Leentvaaria

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

Hermanella-complex

 

Domínguez & Hubbard & Pescador & Molineri 2001

Leentvaaria

 

 

 

Dominguez & Molineri & 
Pescador & Hubbard & Nieto 2006 

Leentvaaria

 

Leptophlebiidae

 

Kluge 2008

 

syn. Hermanella syn.n.

 

 

 

Salles & Domínguez & Mariano & Paresque 2016

Leentvaaria

 

 

 

 

 

Leentvaaria

 

 

 

 

Leentvaaria/g(1)

 

Hermanellognatha = Hermanella/fg2

 

 

 

 

 

 

 


subgenus Leentvaaria

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 2008

subgen. Leentvaaria

 

Hermanella = Hermanellognatha

 

 

 

subgen. Leentvaaria

 

 

 

 

Leentvaaria/g(1)

 

Hermanellognatha = Hermanella/fg2

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Leentvaaria

palpalis Demoulin 1966 [Leentvaaria] typus nominis Leentvaaria


Leentvaaria spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

Orth & Thomas & 
Dauta & Horeau & 
Brosse & Ademmer 2000*

Fr.Guyane

Leentvaaria sp.

 

 

Da-Silva & Salles & Baptista 2002*

Leentvaaria sp.

 

 

Lopes & Riveiro & Peiro 2007*

Brazil

Leentvaaria sp.