EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Ecuaphlebia/g 

f: -

g: Ecuaphlebia Dominguez 1988: 227, typus E. rumignaui Dominguez 1988 (design. orig.)


Ecuaphlebia/g1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Atalophlebolinguata

 

 

 

 

 

 

 


genus Ecuaphlebia

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Dominguez 1988: 227*

Ecuaphlebia gen.n.

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

Flowers & Dominguez 1991*

 

Ecuaphlebia

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

Dominguez & Hubbard & Peters 1992*

Ecuaphlebia

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

Dominguez 1999*

Ecuaphlebia

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

Dominguez & Ferreira & Nieto 2001*

#

Ecuaphlebia 

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

Domínguez & Hubbard & Pescador & Molineri 2001

Ecuaphlebia

 

 

 

Zuniga & Molineri & Dominguez 2004

 

Ecuaphlebia

 

 

 

Dominguez & Molineri & Pescador & Hubbard & Nieto 2006

Ecuaphlebia

 

Leptophlebiidae

 

Dominguez 2009:XII.Conf.Eph.

#

Ecuaphlebia

 

Leptophlebiidae

 

Domínguez & Abdala 2019

bulla

Ecuaphlebia

 

 

 

 

 

Ecuaphlebia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Ecuaphlebia

rumignaui Dominguez 1988 [Ecuaphlebia]   typus nominis Ecuaphlebia


Ecuaphlebia spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

Dominguez 1988*

Ecuador

Ecuaphlebia sp.A

 

 

Dominguez & Molineri & Pescador & Hubbard & Nieto 2006

Ecuador

Ecuaphlebia sp.A