EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

variegatum Latreille 1833 [Prosopistoma]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Latreille 1833

Madagascar

Prosopistoma variegatum gen.sp.n.

typus nominis Prosopistoma

 

Guerin-Meneville 1829-1844

Limulus (Prosopistoma) variegatum

 

Westwood 1872

 

Prosopistoma variegatum

 

Westwood 1877*

Prosopistoma variegatum

 

Eaton 1883-1888

 

Prosopistoma variegatum

 

Vayssiere 1890:1987

Prosopistoma variegatum

 

Vayssiere 1890:95-96

note

Prosopistoma variegatum

 

Lestage 1918*

ref.

Prosopistoma variegatum

 

Ulmer 1920:97-144*

-

Prosopistoma variegatum

 

Lafon 1952

Prosopistoma variegatum

 

Lafon 1953

 

Prosopistoma variegatum

 

Gillies 1954

Prosopistoma variegatum

 

Gillies 1956

 

Prosopistoma variegatum

 

Demoulin 1970

ref.

Binoculus variegatus comb.n.

= Prosopistoma sp.: Paulian 1952, 1961

Gibon & Elouard & Sartori 1996*

Madagascar

Prosopistoma variegatum

 

Kluge 2004

 

in Prosopistoma/f1=g2

 

Barber-James 2009:XII.Conf.Eph.

#

Prosopistoma variegatum

 

Schletterer & Füreder 2009:XII.Conf.Eph.

Prosopistoma variegatum

 

Barber-James 2010: 215- 243

neotypus

Prosopistoma variegatum

 

 

 

Prosopistoma variegatum

 

 

in Prosopistoma/f1=g2