EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

soquele Day 1954 [Ephemerella]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Day 1954*

California

Ephemerella soquele sp.n.

 

Day 1956*

Ephemerella soquele 

in gr. simplex

 

Edmunds 1959

 

Ephemerella (Attenuatella) soquele 

 

Allen & Edmunds 1961*

Ephemerella (Attenuatella) soquele 

 

Edmunds 1971

 

Ephemerella (Attenella) soquele 

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib.

Ephemerella (Attenella) soquele

 

Allen 1980

 

Attenella soquele comb.n.

 

McCafferty & Wang 1994*

 

Attenella soquele 

 

Kluge 2004

 

in Ephemerella/fg2-Timpanoga/fg1-Attenella/fg(1)

 

 

 

Ephemerella (Attenuatella) soquele 

 

 

 

Ephemerella (Attenella) soquele  

 

 

 

Attenella soquele 

 

in Ephemerella/fg2-Timpanoga/fg1-Attenella/fg(1)