EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

sierramaestrae Kluge 1994 [Hagenulus (Careospina) hespera]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Kluge 1994*

Cuba

Hagenulus (Careospina) hespera sierramaestrae subsp.n.

 

Kluge 1995

typi

Hagenulus (Careospina) hespera sierramaestrae 

 

Lopez & Naranjo & Fernandez & 
Gonzalez & Trapero & Perez 2004*

Cuba

Hagenulus (Careospina) hespera sierramaestrae 

 

Gonzalez Lazo & 
Trapero Quintana & 
Naranjo Lopez 2005*

Cuba

Hagenulus (Careospina) hespera sierramaestrae

 

Gonzalez-Lazo & Naranjo 2007*

Hagenulus (Careospina) hespera sierramaestrae

 

Gonzalez-Lazo & Salles & Naranjo 2008*

Cuba

Hagenulus (Careospina) hespera sierramaestrae

 

Naranjo & Peters & López 2019

Careospina hespera sierramaestrae

 

 

 

Hagenulus (Careospina) hespera sierramaestrae

 

--/

in Careospina/g(1)