EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

seminiger Ulmer 1939 [Simothraulus]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Ulmer 1939*

 

Borneo

Simothraulus seminiger gen.sp.n.

typus nominis Simothraulus

 

Demoulin 1969

Simothraulus seminiger 

! Grant & Peters 1993

Soldan 1991*

Vietnam

Simothraulus seminiger 

 

Grant & Peters 1993*

Simothraulus seminiger

sensu Demoulin 1969 = Nonnullidens billhilli

 

 

Simothraulus seminiger

 

 

in Atalophlebolinguata-...