EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

luzonensis Müller-Liebenau 1982 [Baetis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Müller-Liebenau 1982*

Phillippines

Baetis luzonensis sp.n.

 

Müller-Liebenau & Hubbard 1985*

 

Baetis luzonensis 

 

Kluge & Novikova 2014

 

? Pseudocloeon

 

Kaltenbach & Garces & Gattolliat 2021:1-20.

Philibaetis luzonensis comb.n.
typus nominis Philibaetis

 

 

 

Baetis luzonensis

 

 

in Baetovectata-...