EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

ishiyamana Matsumura 1932 [Drunella

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Matsumura 1931*

 Japan

Drunella ishiyamana sp.n.

 

Matsumura 1932

 

Drunella ishiyamana

 

Edmunds 1959

 

Ephemerella (Drunella) ishiyama   

 

Ishiwata 1987

 

Drunella ishiyamana

 

Ishiwata 1993*

ref.

Drunella ishiyamana

 

Ishiwata 2001*

 

Drunella ishiyamana

= Ephemerella nG: Imanishi 1940

= Ephemerella yoshinoensis syn.n. 

= Ephemerella cryptomeria: auct.
(non Imanishi 1937)

Kluge 2004

 

in Ephemerella/fg3 INC.SED.

 

Jacobus & McCafferty 2004*

 

Drunella ishiyamana

= Ephemerella latipes syn.n.

= Ephemerella yoshinoensis  

= Ephemerella nG: Imanishi 1940

Jacobus & McCafferty 2008:185-274

#

Drunella ishiyamana

= Ephemerella latipes  

= Ephemerella yoshinoensis

Ogden & Osborne& 
Jacobus & Whiting 2009*

DNA 
phylog.

Drunella ishiyamana

 

Ishiwata & Fujitani & Shimura 2013

Drunella ishiyamana

 

Jo & Tojo 2019

DNA

Drunella ishiyamana

 

 

 

Ephemerella (Drunella) ishiyamana

 

 

 

Drunella ishiyamana

 

 

in Ephemerella/fg3 INC.SED.