EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

elongatula McLachlan 1875 [Leptophlebia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

McLachlan 1875*

Japan

Leptophlebia elongatula sp.n.

! Eaton 1883-1888

Eaton 1883-1888

Yokohama

Ephemerella elongatula comb.n.

sensu McLachlan 1875 ?= Heptagenia sp.

Ulmer 1920:97-144*

-

Ephemerella elongatula

 

Lestage 1925:227-302

ref.

Ephemerella elongatula

 

Ulmer 1929

Ephemerella elongatula  

 

Wu 1935

ref.

 

 

Ulmer 1935-1936

 

Ephemerella elongatula

 

Edmunds 1959

 

Ephemerella (subgen.?) elongatula

 

Kimmins 1960

lectotyp.d.

Ephemerella elongatula

 

Ishiwata 1967

 

Ephemerella elongatula

 

Kimmins 1971

typus

-

 

Gui 1985*

ref.

Leptophlebia elongatula

 

-"-

ref.

Ephemerella elongatula

 

Ishiwata 1987

 

Ephemerella elongatula

 

Ishiwata 1993*

ref.

Ephemerella (Ephemerella) elongatula

 

Ishiwata 2001

 

Ephemerella elongatula

 

Ishiwata 2003*

Cincticostella (Cincticostella) elongatula comb.n.

= Ephemerella okumai syn.n.

= Ephemerella nigra
Horasawa 1931,
Imanishi 1937,
Ueno 1950,
Allen 1971
Tshernova 1972 (in part),
Allen 1975,
Tshernova & al. 1986
(non Ueno 1928)

= Ephemerella sp.EC: Gose 1962, 1970

Hayashi & Nakano 2007

Japan

Cincticostella elongatula

 

Kluge 2004

 

in Ephemerella/fg3 INC.SED.

 

Jacobus & McCafferty 2008:185-274

 

Cincticostella elongatula

= Ephemerella okumai

Ogden & Osborne& 
Jacobus & Whiting 2009*

DNA 
phylog.

Cincticostella elongatula

 

Xie & Jia & Chen & Jacobus & Zhou 2009

Cincticostella elongatula

 

 

 

Ephemerella elongatula

 

 

in Ephemerella/fg3 INC.SED.