EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

auyanensis Nieto & Derka 2011 [Parakari]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Nieto & Derka 2011

Guyana

Parakari auyanensis sp.n.

 

Derka & Nieto & Svitok 2015

Parakari auyanensis

 

 

 

Parakari auyanensis

 

 

in Parakari/g(1)