CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

 zzz

Z 

Anteropatellata - Baetovectata - Callibaetis/fg1

gonzalezi Navás 1934 [Cloeon]

Peru, Tingo Maria, Cayumba, 16.01.2006 photo: N. Kluge

female imago 

0327