NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA INSECTORUM

CONTENTS

REFERENCES

                                                   

Typified names:

Fieber F. X., 1861.

Die europäischen Hemiptera. Halbflüger. (Rhynchota Heteroptera).

Wien, Carl Gerold's Sohn: 1444 BHL

Taxa_Nom:_

  Rhynchota Fab.

    Cicadaria = Gulaerostria Zett. = Rhynchota homoptera    

    Hemiptera L. = Frontirostria Zett. = Rhynchota heteroptera  

      1.sectio Cryptocerata Fieber 1851

        1.subsectio Aquatilia Fieb.

          I.fam. Corisae Fieb. Corisa = Corixa

          II.fam.Notonectae

          III.fam. Pleae Fieb.

          IV.fam. Nepae

          V.fam. Naucoridae

          VI.fam. Aphelochirae Fieb.

        2.subsectio Litoralia Fieb.

          VII.fam. Pelogonidae

      2.sectio Gymnocerata*   = Geocores Burm.

        1.subsectio Hydrodromica Fieb.

          VIII.fam. Limnobatidae Fieb. Limnobates = Hydrometra

          IX.fam. Hebridae Fieb.

          X.fam. Hydroessae Fieb.

          XI.fam. Hydrometrae

        2.subsectio Geodromica Fieb.

          XII.fam. Phymatidae

          XIII.fam. Aradidae

          XIV.fam. Tingidae

          XV.fam. Microphysae Fieb.

          XVI.fam. Acanthiadae

          XVII.fam. Anthocoridae

          XVIII.fam. Ceratocombidae*

          XIX.fam. Saldeae

          XX.fam. Leptopodae

          XXI.fam. Reduviae

          XXII.fam. Nabidae Fieb.

          XXIII.fam. Pyrrhocoridae

          XXIV.fam. Lygaeidae

          XXV.fam. Berytidae*

          XXVI.fam. Coreidae

          XXVII.fam. Isometopidae

          XXVIII.fam. Phytocoridae Phytocoris = Miris

          XXIX.fam. Discocephalidae Fieb.

          XXX.fam. Macropeltidae Fieb.

          XXXI.fam. Cydnidae Fieb.

          XXXII.fam. Tetyrae

          XXXIII.fam. Arthropteridae*

            217.gen. Coptosoma Lap.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW