EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

REFERENCES ON GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION

Europe: former Chechoslovakia

Slovakia - Slovensko

sources: subjects: taxa:
Schoenemund 1930:155-157. Hohen Tatra  
Lichardová 1958 Dunaja na Žitnom ostrove  
Rothschein 1959   Palingenia longicauda
Zelinka M. & Rothstein J. 1967    
Krno 1978    
Krno 1979 Lupcianky (Nízke Tatry)  
Krno 1981 Ceskoslovenska Ecdyonurus macani
Soldan 1981 river Latorica  
Krno & Deván 1982    
Deván 1982 Bela (Zapadne Tatry)  
Deván 1984 Belá  
Deván 1986    
Soldán 1986   Caenidae
Deván & Mucina 1986 Bela River basin  
Krno 1988    
Devan 1989 juznej casti tribeca a Pohronskeho Inovca  
Krno 1990:19-30. Danube in the region of the Gabcíkovo Barrage  
Krno 1990:31-48 River Rajcianka (Strázovské vrchy)  
Krno 1991:139-145 Dunaja (Palkovicovo-Chlaba)  
Krno 1991:217-227. Zapodnych Tater  
Deván 1991    
Deván 1992 Myjavy Baetidae a Caenidae
Deván 1993   Heptageniidae a Ephemerellidae
Deván 1993   Ephemeridae, Leptophlebiidae a Siphlonuridae
Deván 1994 Myjava  
Deván 1993 Nitry a Vtacnika  
Krno 1997 NPR Rozsutec NP Malá Fatra  
Novikmec & Krno 1998   Rhithrogena gorganica
Derka & Devan 1999    
Godunko & Soldán 2003   Ecdyonurus subalpinus
Krno 2003 Dunajského vodného diela (Gabèíkovo)  
Novikmec & Svitok 2003 Huèava (Poana, Sovensko)  
Derka 2003  Gidra River Basin  
Derka 2005    
Derka 2005   Baetopus tenellus
Derka 2006 historia vyskumu  
Manko & Zatovicova 2006 Slovenskej casti Dunajca  
Svitok 2006 Hron River  
Sun & McCafferty 2008:1-239.   Brachycercinae
Vuataz & Sartori & Wagner & Monaghan 2011   Rhithrogena
Bottova & Derka & Svitok 2012    
Bottova & Derka 2013: 176-188.    
Bottova & Derka 2013:319-32.   Electrogena ujhelyii
Bottova & Derka & Svitok 2013    
Bulánková & Beracko & Derka 2013   Palingenia longicauda
Macko & Derka 2021   Arthroplea congener, Ametropus fragilis