EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

wiltkorringae Finlay 2000 [Nousia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Finlay 2000*

s-e.Australia

Nousia wiltkorringae sp.n.

= Nousia AV4: Dean 1999*

 

 

Nousia wiltkorringae