EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

viridocularis Berner 1940 [Centroptilum]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Berner 1940

Florida

Centroptilum viridocularis sp.n.

 

Berner 1950

 

Procloeon viridocularis

 

Lanquist 1953

 

Centroptilum viridocularis

 

Berner 1958

 

 

 

Schneider 1967

 

Centroptilum viridocularis

 

Frost 1967

 

Centroptilum viridocularis

 

Peters & Jones 1973

Florida

Centroptilum viridocularis

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib. 400

Centroptilum viridocularis

 

Berner 1977

distrib.

Centroptilum viridocularis

 

Kondratieff & Harris 1986

Alabama

Centroptilum viridocularis

 

Berner & Pescador 1988

Centroptilum viridocularis

McCafferty & Waltz 1990*

 

Procloeon viridocularis comb.n.

 

Waltz & Mungo 1996

Procloeon viridocularis

 

McCafferty 1996

 

Procloeon viridocularis

 

McCafferty 1997:318*

nomen

Procloeon viridoculare

 

McCafferty & Hubbard 1998

Iowa

Procloeon viridocularis

 

Pescador & Lenat & Hubbard 1999 *

Carolina

Procloeon viridoculare

 

Jacobus & McCafferty 2001:47-80*

New York

Procloeon viridoculare

 

McCafferty & Meyer & 
Webb & Jacobus 2004*

N.America

Procloeon viridoculare

 

Pescador & Richard 2004

Procloeon viridoculare

 

Ball & Hebert & 
Burian & Webb 2005*

DNA

Procloeon viridoculare

 

Wiersema & McCafferty 2006*

 

Procloeon viridoculare

= Procloeon irrubrum syn.n.

Parker & Flint & Jacobus 
& Kondratieff & 
McCafferty & Morse 2007

Gr.SmokyMt.NP

Procloeon viridoculare

 

Morse & McCafferty & Stark & Jacobus 2017

s-e.USA

Procloeon viridoculare

 

 

 

Procloeon viridocularis

 

 

 

Centroptilum viridocularis

 

 

in Cloeon/fg1-...