EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

vernalis Imanishi 1935 [Cinygma]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Imanishi 1935

Japan

Cinygma vernalis sp.n.

 

Bajkova 1974

 

Cinygma vernalis 

 

 

 

Cinygma vernalis 

 

Tshernova 1974

 

Cinygmula vernalis comb.n.

 

Bajkova 1974

 

Cinygmula vernalis 

 

Gose 1979*

Cinygma vernalis

 

Tshernova 1979

 

Cinygmula vernalis 

 

Tshernova & Belov 1982

 

Cinygmula vernalis 

 

Kluge 1988

 

[Rhithrogena (Cinygmula) vernalis comb.n.]

 

Takemon 1990

Kyoto

Cinygmula vernalis 

 

Kluge 2004

 

in Rhithrogena/fg2-Cinygmula/g1

 

 

 

Cinygmula vernalis 

 

 

in Rhithrogena/fg2-Cinygmula/g1