EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

 

velma Needham 1932 [Isonychia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Needham 1932*

Isonychia velma sp.n.

 

Needham & Traver & Hsu 1935

Isonychia velma

 

Day 1952*

Isonychia velma

 

Day 1956*

Isonychia velma

 

Allen & Edmunds 1956*

Oregon

Isonychia velma

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib. 222

Isonychia velma

 

Kondratieff & Voshell 1983*

 

Isonychia (Isonychia) velma

in gr. bicolor

 

Kondratieff & Voshell 1984*

 

Isonychia (Isonychia) velma

 

McCafferety 1989*

Isonychia (Isonychia) velma

 

Kluge 2004

 

in Isonychia/fg2

 

 

 

Isonychia (Isonychia) velma

 

, 

in Isonychia/fg2