EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

trifasciatus Esben-Petersen 1912 [Callibaetis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Esben-Petersen 1912

1 Argentina

Callibaetis trifasciatus sp.n.

 

Navas 1915*

Callibaetis trifasciatus 

! Gillies 1990

Ulmer 1920:97-144*

 

Callibaetis trifasciatus

?syn. Callibaetis Lorentzii

 

Navas 1920*

 

Callibaetis trifasciatus 

 

Navas 1914

 

Callibaetis trifasciatus 

 

Lestage 1924

 

Callibaetis trifasciatus 

 

Needham & Murphy 1924*

Callibaetis trifasciatus 

 

Hubbard 1982

 

Callibaetis trifasciatus 

 

Gillies 1990*

 

syn. Callibaetis fasciatus syn.n.

sensu Navas 1915 
= Callibaetis sellacki

 

 

Callibaetis trifasciatus 

 

 

syn. fasciata [Cloe]

in Callibaetis/fg3