EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

starmachi Sowa 1971 [Ecdyonurus]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Sowa 1971*

Ecdyonurus starmachi sp.n.

 

Sowa 1975

Ecdyonurus starmachi

= Ecdyonurus torrentis: Sowa 1965 (partim)
(non Kimmins 1942) 

Sowa 1975

Ecdyonurus starmachi

 

Arvy & Sowa 1976*

parasit.

Ecdyonurus starmachi

 

Illies 1978

 

Ecdyonurus starmachi

 

Soldan 1978*

parasit.

Ecdyonurus starmachi

 

Puthz 1980

Albania

Ecdyonurus starmachi

 

Hefti & Tomka & Zurwerra 1985

Ecdyonurus starmachi

in gr. venosus

 

Marten 1986

DeutschBR

Ecdyonurus starmachi

 

Zurwerra & Metzler 
& Tomka 1987*

biochem.

Ecdyonurus starmachi

in gr. venosus

 

Andrikovics 1988*

Hungaria

Ecdyonurus starmachi

 

Landa & Soldan 1989*

Ecdyonurus starmachi

 

Bauernfeid 1990*

Austria

Ecdyonurus starmachi

 

Andrikovics 1991

 

Ecdyonurus starmachi

 

Andrikovics & Keri 1991

 

Ecdyonurus starmachi

 

Devan 1993*

Ecdyonurus starmachi

 

Devan 1993*

Ecdyonurus starmachi

 

Bauernfeis 1997:VIII.Conf.Eph.

Ecdyonurus starmachi

 

Moog & al. 1997:VIII.Conf.Eph.

saprob.

Ecdyonurus starmachi

 

Haybach 1999*

Ecdyonurus starmachi

 

Weichselbaumer & Bauernfeind 1999*

Austria

Ecdyonurus starmachi

 

Bauernfeind & Moog 2000*

Ecdyonurus starmachi

 

Koiss & Andrikovics & 
Muranyi & Lipoczy 2001

 

Ecdyonurus starmachi

 

Kovacs & Bauernfeind 2003* 

Hungaria

Ecdyonurus starmachi

 

Kluge 2004

 

in Ecdyonurus/fg2

 

Bauernfeind & Kovacs 
& Ambrus 2005*

Hungaria

Ecdyonurus starmachi

 

 

 

Ecdyonurus starmachi

 

 

Ecdyonurus starmachi

 

 

in Ecdyonurus/fg3