EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

spinifera Needham 1927 [Ephemerella (Drunella)]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Needham 1927

 Utah, 
Montana

Ephemerella (Drunella) spinifera sp.n.

 

Needham & Christensen 1927*

Ephemerella spinifera

! Edmunds 1954

Walley 1930*

Ephemerella spinifera

 

McDunnough 1934*

Ephemerella spinifera

 

Needham & Traver & Hsu 1935

Ephemerella spinifera

in gr. fuscata

 

Day 1952*

Ephemerella spinifera

 

Edmunds 1954:64-66*

 

Ephemerella spinifera

sensu Needham & Christensen 1927 ≠ spinifera

Day 1956*

Ephemerella spinifera

in gr. walkeri (= fuscata)

 

Allen & Edmunds 1956*

Oregon 

Ephemerella spinifera

 

Edmunds 1959

 

Ephemerella (Drunella) spinifera

 

Allen & Edmunds 1962*

Ephemerella (Drunella) spinifera

= Ephemerella autumnalis syn.n.

= Ephemerella sierra syn.n.

Scudder 1975*

Brit.Columbia

Ephemerella spinifera

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib.

Ephemerella (Drunella) spinifera

= Ephemerella autumnalis

= Ephemerella sierra

Barton 1980

Ephemerella (Drunella) spinifera

 

Allen 1980:III.Conf.Eph.

 

[Drunella (...) spinifera comb.n.]

 

Hamilton & Clifford 1983

diet.

Drunella spinifera

 

Hawkins 1986*

Drunella spinifera

 

Kluge 2004

 

in Ephemerella/fg4-Drunella/g1

= autumnalis [Ephemerella]

= sierra [Ephemerella]

Randolph & McCafferty 2005*

Alaska

Drunella spinifera

 

McCafferty 2007:4-8

Yellowstone

Drunella spinifera

 

Jacobus & McCafferty 2008:185-274

#

Drunella spinifera

= Ephemerella autumnalis

= Ephemerella sierra

Ogden & Osborne& 
Jacobus & Whiting 2009*

DNA 
phylog.

Drunella (Drunella) spinifera

 

 

 

Drunella spinifera 

 

 

 

Ephemerella (Drunella) spinifera 

 

in Ephemerella/fg4-Drunella/g1

= autumnalis [Ephemerella]

= sierra [Ephemerella]