EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

shadini Kazlauskas 1964 [Pseudocentroptilum]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Kazlauskas 1964*

Pseudocentroptilum shadini sp.n.

= Baetidae gen.sp.: Neizvestnova-Zhadina 1931

Kazlauskas 1977

Pseudocentroptilum shadini  

 

Keffermuller 1978*

Centroptilum shadini comb.n.

?= Centroptilum nanum: Keffermuller 1967

Illies 1978

 

Centroptilum shadini  

 

Novikova 1984

n.Urals

Pseudocentroptilum shadini

 

Keffermuller & Sowa 1984*

 

Centroptilum shadini  

 

Jacob & Glazaczow (1986)1987*

Pseudocentroptiloides shadini gen.comb.n.

typus nominis Pseudocentroptiloides

 

Waltz & McCafferty 1989*

Pseudocentroptiloides shadini  

 

Jacob 1991*

Pseudocentroptiloides shadini  

 

Kluge & Novikova 1992*

 

syn. Cloeon (Pseudocentroptiloides) nana syn.n.

 

Kluge 1995*

lectotyp.d. 

syn. Cloeon (Pseudocentroptiloides) nana

 

Kazanci 2001:1-72*

Turcia

Centroptilum shadini

 

Kovacs & Ambrus & 
Juhasz 2002:169-178*

Hungaria

Pseudocentroptilum shadini

Kovacs & Kovacs 2006:159-165*

 

syn. Centroptilum nanum

 

Kovacs & Bauernfeind 2003

 

syn. Centroptilum nanum

 

Glazaczow & 
Klonowska-Oljnik 2009


Poland

Pseudocentroptiloides shadini

Chovet 2015

France

Pseudocentroptiloides shadini

 

Chovet & Brulin 2016

France

Pseudocentroptiloides shadini

 

 

 

Pseudocentroptiloides shadini

 

 

syn. nana [Centroptilum]

in Cloeon/fg1-Procloeon/g1...Pseudocentroptiloides/g2