EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

selanderorum Edmunds 1954 [Centroptilum]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Edmunds 1954*

Utah

Centroptilum selanderorum sp.n.

 

Edmunds 1954:64-66 *

Utah

Centroptilum selanderorum

 

Koss & Edmunds 1974*

Centroptilum selanderorum

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib. 231

Centroptilum selanderorum

 

McCafferty & Waltz 1990*

 

Centroptilum (s.str.) selanderorum

 

Wiersema & McCafferty 2004*

 

syn. Centroptilum bifrcatum syn.n.

 

 

 

Centroptilum selanderorum

 

 

syn.subj. Anafroptilum bifurcatum

in Anafroptilum/g(1)