EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

reisi Handlirsch 1939 [Ephemeropsis

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Handlirsch 1939

 

Ephemeropsis reisi sp.n.

= Ephemeropsis orientalis: Reis 1909 
(non Eichwald 1868)

Sinitshenkova 1990

 

syn. Ephemeropsis trisetalis syn.n.

 

Kluge 2004

 

syn. trisetalis [Ephemeropsis]

in Hexagenites/fg1

 

 

 

Ephemeropsis reisi 

 

 

syn. trisetalis [Ephemeropsis]

in Hexagenites/fg1