EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

ramanankasinae Oliarinony & Elouard (in Elouard & Oliarinony) 1997 [Madecassorythus]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Elouard & Oliarinony 1997*

 Madagascar

Madecassorythus ramanankasinae Oliarinony & Elouard gen.sp.n.

 

Oliarinony & Sartori 
& Elouard 2000*

Madecassorythus ramanankasinae

 

Elouard & Sartori & 
Gattolliat & Oliarinony 2001 '

Madecassorythus ramanankasinae

 

Kluge 2004

 

in Tricorygnatha...Madecassorythus/fg2

 

Kluge 2010:79-104

 

Tricorythus (Madecassorythus) ramanankasinae comb.n.

 

 

 

Madecassorythus ramanankasinae

 

 

in Tricorygnatha-Madecassorythus/fg1