EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

pseudograndiae Zurwerra & Tomka 1986 [Electrogena]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Tomka & Zurwerra 1985

 

Electrogena pseudograndiae nomen nudum

 

Zurwerra & Tomka 1986*

Electrogena pseudograndiae sp.n.

 

Zurwerra & Metzler & Tomka 1987*

biochem.

Electrogena pseudograndiae 

 

Kluge 1988

 

[Ecdyonurus pseudograndiae comb.n.]

 

Hefti & Tomka 1989

 

syn. Electrogena fallax syn.n.

 

Kluge 2004

 

syn. fallax [Baetis]

in Ecdyonurus/fg1-Atopopus/fg1-Electrogena/g(1)

 

 

 

Electrogena pseudograndiae 

 

 

syn. fallax [Baetis]

in Ecdyonurus/fg1-Atopopus/fg1-Electrogena/g(1)