EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

projecta Zhou & Zheng 2000 [Neoephemera]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Zhou & Zheng 2000*

China

Neoephemera projecta sp.n.

 

Kluge 2004

 

in Neoephemera/fg1 INC.SED. 

 

Ma & Zhou 2021

Pulchephemera projecta comb.n.
typus nominis Pulchephemera

 

 

 

Pulchephemera projecta 

 

 

 

Neoephemera projecta 

 

 

in Neoephemera/fg1 INC.SED.