EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

procera Hagen 1862 [Ephemera]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Hagen 1862

  JURA.

Ephemera procera sp.n.

 

Brauer 1868

 

Dictyoneura procera comb.n.

 

Brauer 1868

 

Dictyoneura procera

 

Weyenbergh 1869

ref.

Ephemera procera

 

Eaton 1875

 

Dictyoneura procera

 

Oppenheim 1888

Ephemera procera

 

Scudder 1891

ref.

Ephemera procera

 

Winkler 1896

 

Ephemera procera

! Demoulin 1955

Meunier 1897

 

Ephemera procera

! Demoulin 1955

Meunier 1898

Ephemera procera

 

Handlirsch 1906

ala

 

Mesephemera procera gen.comb.n.

typus nominis Mesephemera

 

Carpenter 1932

 

?syn. Mesephemera lithophila

= Mesephemera weyenberghi syn.n.

= Mesephemera speciosa syn.n.

Demoulin 1955

 

Mesephemera procera

sensu:
Winkler 1896,
Meunier 1897
= Mesephemera prisca

Hubbard 1981*

 

typus nominis Mesephemera

?syn. Mesephemera lithophila

 

Ponomarenko 1985

typus

Mesephemera procera

 

Kluge 2004

 

in pm.Permoplectoptera

 

 

 

Mesephemera procera

 

 

in pm.Permoplectoptera