EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

phoenicum Alouf 1977 [Prosopistoma]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Alouf 1977

Lebanon

Prosopistoma phoenicum sp.n.

 

Thomas & Dia & Moubayed 1988*

 

syn. Prosopistoma oronti syn.n.

 

Kluge 2004

 

syn. Prosopistoma oronti

in Prosopistoma/f1=g2

 

Barber-James 2009:XII.Conf.Eph.

#

Prosopistoma phoenicum

 

Schletterer & Füreder 2009:XII.Conf.Eph.

Prosopistoma phoenicum

 

 

 

Prosopistoma phoenicum

 

 

syn. Prosopistoma oronti

in Prosopistoma/f1=g2