EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

oronti Alouf 1977 [Prosopistoma]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Alouf 1977

Lebanon

Prosopistoma oronti sp.n.

 

Thomas & Dia & Maubayed 1988*

 

Prosopistoma oronti

= Prosopistoma phoenicum syn.n.

Kluge 2004

 

in Prosopistoma/f1=g2

 

Bojkova & Soldán 2015

Prosopistoma oronti

 

Kazanci & Türkmen 2018 Prosopistoma oronti

 

Yanai & Sartori & Gattolliat 2020

Israel

Prosopistoma oronti

= Prosopistoma sp.: Samocha 1972

 

 

Prosopistoma oronti

= phoenicum [Prosopistoma]

 

in Prosopistoma/f1=g2