EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

orientalis McLachlan 1875 [Ephemera]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

McLachlan 1875

Japan

Ephemera orientalis sp.n.

 

Eaton 1883-1888

Japan

Ephemera orientalis

 

Navas 1912

 

Ephemera orientalis

 

Navas 1919:157-164

Japan

Ephemera orientalis

 

Ulmer 1920:97-144*

-

Ephemera orientalis

 

Ulmer (1925)1926:20-110.

Ephemera orientalis

Matsumura 1931*

Ephemera orientalis

 

Horasawa 1931*

Ephemera orientalis

 

Ikonographia... 1932

Ephemera orientalis

 

Imanishi 1940

 

syn. Ephemera leneata syn.n.

 

Kimmins 1960

typus

Ephemera orientalis

 

Demoulin 1965: 215-217*

holotypus

Ephemera orientalis

 

Tshernova 1973*

Ephemera orientalis

= Ephemera amurensis syn.n.

= Ephemera modesta syn.n.  

Gose 1979-1981(1980)*

Ephemera orientalis

 

Gose 1981:11-14.

Ephemera orientalis

 

Okazaki 1981

Ephemera orientalis

 

Braasch 1982

Mongolia

Ephemera orientalis

 

Braasch 1983

Mongolia

Ephemera orientalis

 

Landa & Soldan 1983

Mongolia

Ephemera orientalis

 

Okazaki 1984

Ephemera orientalis

 

Kuroda & Fujimoto 
& Watanabe 1984

Ephemera orientalis

 

Watanabe 1985

Ephemera orientalis

 

Yoon & Bae 1985*

Ephemera orientalis

 

Gose 1985

Ephemera orientalis

 

Bae 1985

 

Ephemera orientalis

 

Tiunova 1986

 

Ephemera orientalis

 

Tshernova & Kluge & 
Sinitshenkova & Belov 1986

distrib.

Ephemera orientalis

= Ephemera amurensis

= Ephemera modesta

Kobayashi 1986

Ephemera orientalis

 

Takemon 1990

Kyoto

Ephemera orientalis

 

Watanabe 1992

Ephemera orientalis

 

Bae & Yoon & Chun 1994

ref.

Ephemera orientalis

 

You & Gui 1995*

Ephemera orientalis

 

Lee & Yoon & Bae 1995

Ephemera orientalis

 

Ishiwata & Inada 1996*

total     

Ephemera orientalis

 

Bae & Andriakovcs 1997*

N.Korea

Ephemera orientalis

 

Bae & Soldan 1997*

N.Korea

Ephemera orientalis

 

Bae & Yoon 1997*

Korea

Ephemera orientalis

 

Park & Park & Kim & Bae 1997

Korea

Ephemera orientalis

 

Kluge 1997:176-220

Ephemera orientalis

in gr. vulgata

 

Su & Zhu 1997*

Ephemera orientalis

 

Bae & Lee & Yoon 2000

 

Ephemera orientalis

= Ephemera leneata: Imanishi 1940
(non Eaton 1870)

Ishiwata 2001*

 

Ephemera orientalis

= Ephemera leneata: Ueno & Okamoto 1932
(non Eaton 1870)

= Ephemera kuccaronis syn.n.   

Nakamura & Kameyama 
& Katayama 2001

Ephemera orientalis

 

Quan & Bae & 
Jung & Lee 2002

n-e.China

Ephemera orientalis

 

Beketov & Kluge 2003

W.Siberia

Ephemera orientalis

= Ephemera amurensis

= Ephemera modesta

Hwang & Lee & Bae 2003

Korea

Ephemera orientalis

 

Kluge 2004

 

in Ephemera/fg11

= amurensis [Ephemera]

= modesta [Ephemera]

= kuccharonis [Ephemera]

Kang & Ko & Han 
& Bae & Kim 2005*

polymorph.

Ephemera orientalis

 

Nakamura & Matsuda 2005

Japan

Ephemera orientalis

 

Tiunova & Potikha 2005

Far-East.Russia

Ephemera orientalis

 

Tiunov & Tiunva 2007*

Ephemera orientalis

 

Lee & Hwang & Bae 2008

Ephemera orientalis

 

Enkhtaivan & Soldan 2008:XI.Conf.Eph.*

Mongolia

Ephemera orientalis

 

Beketov 2008:289-299

Ephemera orientalis

 

Hwang & Bae & 
McCafferty 2008:XI.Conf.Eph

ref.

Ephemera orientalis

 

Tiunova 2008:172-188

Amur.prov.

Ephemera orientalis

 

Hwang & Yoon & Lee 
& Bae 2009:XII.Conf.Eph.

Ephemera orientalis

 

Soldan & Enktaivan & 
Godunko 2009:XII.Conf.Eph.

Mongolia

Ephemera orientalis

= amurensis [Ephemera]

= modesta [Ephemera]

Tiunova 2009:XII.Conf.Eph.

Far-East.Russia

Ephemera orientalis

 

Tiunova & Bazova 2010

r.Selenga

Ephemera orientalis

 

Lee & Hwang & Yoon & Kim & Beak & 
Kang & Lee & Choe & Cho & Bae 2011

Ephemera orientalis

 

Shin & Park & Kim & Lee 
& Kim & Kang & Chang 2011

Ephemera orientalis

 

Tiunova  2012:27-34.

Far-East.Russia

Ephemera orientalis

 

Avlyush  & Schaeffer & Borchardt 2013

Mongolia

Ephemera orientalis

 

Hwang & Yoon & Suh & Bae 2013

DNA

Ephemera orientalis

 

Potikha 2015

Far-East.Russia

Ephemera orientalis

 

Gao & Zhang & Zhang & Yu & Zhang & Cheng 2018

mtDNA

Ephemera orientalis

 

 

 

Ephemera orientalis

 

,,/

in Ephemera/fg11

= amurensis [Ephemera]

= modesta [Ephemera]

= kuccharonis [Ephemera]