EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

oreophilum Edmunds 1954 [Centroptilum]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Edmunds 1954*

Utah

Centroptilum oreophilum sp.n.

 

Edmunds 1954:64-66*

Utah

Centroptilum oreophilum

 

Allen & Edmunds 1956*

Oregon 

Centroptilum oreophilum

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib.

Centroptilum oreophilum

 

McCafferty & Waltz 1990*

 

Procloeon oreophilum comb.n.

 

Wiersema & McCafferty 2004*

 

syn. Centroptilum asperatum syn.n. 

 

 

 

Centroptilum oreophilum 

 

 

syn. asperatum [Centroptilum]

in Anafroptilum/g(1)