EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

niger Gillies 1960 [Ephemerythus]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Gillies 1960*

 
Tanzania

Ephemerythus niger gen.sp.n.

typus nominis Ephemerythus

 

Demoulin 1965

ref.

Ephemerythus niger

 

Demoulin 1970

ref.

Ephemerythus niger

 

Kimmins 1971

holotypus

-

 

Gillies 1999: 49-57.

Tanzania

Ephemerythus niger

 

Kluge 2004

 

in Ephemerythus/fg1

 

Jacobus & McCafferty 2006:75-79*

 

Ephemerythus niger

 

Kluge 2010

Ephemerythus niger

= Ephemerythus (Tricomerella) straeleni syn.n.

= Ephemerythus dissimillimus syn.n.

-"-

 

Ephemerythus niger ugandanus subsp.n.

 

Kluge & Novikova 2017

Ephemerythus niger

= Ephemerythus (Tricomerella) straeleni

= Ephemerythus dissimillimus

= Ephemerythus niger ugandanus syn.n.

 

 

Ephemerythus niger

 

--/

in Ephemerythus/fg1

= straeleni [Ephemerythus (Tricomerella)]

= dissimillimus [Ephemerythus]