EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

nebulosa Walker 1853 [Palingenia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Walker 1853

Palingenia nebulosa sp.n.

 

Hagen 1861*

Potamanthus nebulosus comb.n.

 

Walsh 1863

 

syn. Potamanthus odonatus syn.n. 

 

Eaton 1871*

Leptophlebia nebulosa comb.n.

in ser.4: cupida

= Potamanthus odonatus syn.n.

Eaton 1883-1888 (1884)

Blasturus nebulosus comb.n.

= Potamanthus odonatus

Banks 1907:1-53

ref.

Leptophlebia nebulosus

= odonatus 

Clemens 1913*

Blasturus nebulosus 

 

Clemens 1915:113-128

Blasturus nebulosus

 

Ulmer 1920:97-144*

-

Blasturus nebulosus

Ide 1930

Ontario

Blasturus nebulosus 

 

Traver 1932

Blasturus nebulosus 

 

Needham & Traver & Hsu 1935

Blasturus nebulosus 

 

Ide 1935

 

Leptophlebia nebulosa

 

Spieth 1938:210-218

color

Leptophlebia nebulosa

 

Spieth 1940*

lectotyp.d.

Leptophlebia nebulosa

 

Daggy 1944

gynandr.

Blasturus nebulosus 

 

Edmunds & Traver 1954*

-

[Leptophlebia (Blasturus) nebulosa]

 

Edmunds & Allen 1957*

-

Leptophlebia (Blasturus) nebulosa

= odonatus

Kimmins 1960

typus

Leptophlebia nebulosa

 

Burks 1953

Leptophlebia nebulosa

 

Kimmins 1971

typus

-

 

Scudder 1975*

Brit.Columbia

Leptophlebia nebulosa

 

Boerger & Clifford 1975

emergence

Leptophlebia nebulosa

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib.

Leptophlebia nebulosa

 

Barton 1980

Leptophlebia nebulosa

 

Mingo & Gibbs 1980

Maine

Leptophlebia nebulosa

 

Harper & Harper 1981

Canada

Leptophlebia nebulosa

 

Harper & Harper 1982*

Leptophlebia nebulosa

 

Hall 1985

Ohio

Leptophlebia nebulosa

 

Burian & Gibbs 1991

Maine

Leptophlebia nebulosa

 

McCafferty & Heth & Waltz 1997*

Oklahoma

Leptophlebia nebulosa

 

Sarver & Kondratieff 1997

Missouri

Leptophlebia nebulosa

 

McCafferty & Kondratieff 2000*

 

Leptophlebia nebulosa

 

Jacobus & McCafferty 2001:47-80*

New York

Leptophlebia nebulosa

 

Randolf & McCafferty 2001

n-w.Amer.

Leptophlebia nebulosa

 

Ball & Hebert & Burian & Webb 2005*

DNA

Leptophlebia nebulosa

 

Chandler & Whitmore & Burian & Burger 2006

Leptophlebia nebulosa

 

Morse & McCafferty & Stark & Jacobus 2017

s-e.USA

Leptophlebia nebulosa

 

 

 

Leptophlebia nebulosa

 

,,/

in Leptophlebia/fg4

= odonatus [Potamanthus