EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

multus Müller-Liebenau 1984 [Baetis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Müller-Liebenau 1984*

Malaysia

Baetis multus sp.n.

 

Müller-Liebenau & Hubbard 1985*

 

Baetis multus 

in gr. molawinensis

 

Kang & Chang & Yang 1994*

 

Baetis (Müllerbaetis) multus

 

McCafferty & Waltz 1995*

 

Labiobaetis multus comb.n.

 

Lugo-Ortiz & McCafferty & Waltz 1999*

 

Pseudocloeon multum comb.n. 

 

Shi & Tong 2014

Labiobaetis multus

 

Kaltenbach & Gattolliat 2019 Labiobaetis multus

 

 

 

Labiobaetis multus 

 

 

 

Baetis multus 

 

 

in pm.Labiobaetis/f2