EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

muganinani Elouard & Gillies (in Elouard & Gillies & Wuillot) 1990 [Pseudopannota (Pseudopannota)]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Elouard & Gillies & Wuillot 1990*

West Africa

Pseudopannota (Pseudopannota) muganinani Elouard & Gillies sp.n.

 

Gattolliat & Sartori 2006

Ghana

Pseudopannota muganinani

 

Kluge & Novikova 2016

#

Pseudopannota muganinani

 

 

 

Pseudopannota muganinani

 

 

in Pseudopannota/g2